Prohlášení o ochraně osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je RP TRADE, spol. s r.o. IČ  26465892 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Družstevní 403, 273 43 Buštěhrad

e-mail:rptrade@rptrade.cz

telefon: +420 312 250 237

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku produktu či služeb, nebo registrací na webových stránkách, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Cookies

Na stránce se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč. Většinou slouží k uložení individuálního nastavení.

Sdílení údajů

Vaše data nejsou sdílena s jinými subjekty.

Zpracovatelé

Zpracovatelé jsou fyzické anebo právnické osoby, které se starají o výše Vaše osobní údaje. Zejména se jedná o poskytovatele hostingu. Všechny tyto subjekty splňují nařízení GDPR.

-          Poskytovatel hostingu: Karel Křivánek, IČ: 02343991

Jak dlouho jsou vaše data uchovávána

Pro uživatele, kteří se registrují na webu, ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Tato data jsou zde uložena dokud nezruší svou registraci plus až 6 měsíců na externím úložišti v podobě zálohy (než se záloha smaže).

Jaká máte práva?

Pokud máte na webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o Vás jsou uchovávány. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů. Obojí musí být provedeno ověřením pomocí e-mailu, který se k profilu váže. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Vzhledem k náročnosti této operace to může trvat až 30 dní. Opakované žádosti o export dat mohou být zpoplatněny.

Závěr

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů není smlouvou ale prohlášením. Může se kdykoliv podle potřeby změnit. Jakoukoliv změnou však nejsou nijak dotčena vaše práva.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018